You are here

Veelgestelde vragen

Wat is MijnOverheid voor Ondernemers?

Op dit moment is het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de Kamer van Koophandel en Logius, gestart met de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers. MijnOverheid voor Ondernemers staat voor samen werken aan de toekomst van ondernemend Nederland. Een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de overheid. Maar ook om inzicht te krijgen in hoe de ondernemer geregistreerd staat bij diverse overheden. Informatie op maat te krijgen. Of veilig digitaal met de overheid te kunnen communiceren. 

Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid voor Ondernemers?

Verantwoordelijk voor MijnOverheid voor Ondernemers is het ministerie van Binnenlandse Zaken. De op MijnOverheid voor Ondernemers in de toekomst aangesloten overheidsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, zaakinformatie en persoonlijke gegevens die in MijnOverheid voor Ondernemers worden aangeboden.

Ik maak al gebruik van digitale overheidsdiensten, gaan deze straks op in MijnOverheid voor Ondernemers?

Op dit moment wordt onderzocht welke functionaliteiten ondernemers en overheden graag zien in MijnOverheid voor Ondernemers. 
 

Wat gebeurt er de komende tijd rond MijnOverheid voor Ondernemers?

In 2018 worden eerste concepten voor MijnOverheid voor Ondernemers verkend en de technische consequenties onderzocht. Dit op basis van ondernemersreizen waarmee heel goed gekeken wordt naar wat de wensen van ondernemers zijn. Zodat alleen dat ontwikkelt wordt waar de ondernemer ook echt wat aan heeft. 

Hoe gaat MijnOverheid voor Ondernemers eruit zien? 

MijnOverheid voor Ondernemers  is een eigen digitale omgeving voor de ondernemer. Een plek voor inzicht, overzicht en interactie van de ondernemer met de overheid. De ondernemer kan hier zien hoe zijn bedrijf is geregistreerd bij de overheid, zijn gegevens slim hergebruiken, heeft toegang tot zijn post en krijgt informatie op maat.

Wanneer is MijnOverheid voor Ondernemers beschikbaar?

Op dit moment is MijnOverheid voor Ondernemers er nog niet, en zijn diverse partijen bezig om de werkzaamheden voor de daadwerkelijke bouw voor te bereiden. Tot eind 2017 lag daarbij de focus op de basis, die moet in orde zijn. In 2018 worden klantreizen uitgevoerd en samen met een aantal overheids- en uitvoeringsorganisaties gekeken naar waar en hoe MijnOverheid voor Ondernemers waarde toe kan voegen. Op basis daarvan wordt aan de realisatie gewerkt, waarbij eerst een aantal pilots uitgevoerd worden in 2018. Daarop kan straks verder gebouwd worden.