You are here

Veelgestelde vragen

Wat is MijnOverheid voor Ondernemers?

Op dit moment is het ministerie van Economische Zaken, samen met de Kamer van Koophandel en Logius, gestart met de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers. MijnOverheid voor Ondernemers staat voor samen werken aan de toekomst van ondernemend Nederland. Een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de overheid. Maar ook om inzicht te krijgen in hoe de ondernemer geregistreerd staat bij diverse overheden. Informatie op maat te krijgen. Of veilig digitaal met de overheid te kunnen communiceren. 

Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid voor Ondernemers?

Verantwoordelijk voor MijnOverheid voor Ondernemers is het ministerie van Economische Zaken. De op MijnOverheid voor Ondernemers in de toekomst aangesloten overheidsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, zaakinformatie en persoonlijke gegevens die in MijnOverheid voor Ondernemers worden aangeboden.

Ik maak al gebruik van digitale overheidsdiensten, gaan deze straks op in MijnOverheid voor Ondernemers?

Op dit moment wordt onderzocht welke functionaliteiten ondernemers en overheden graag zien in MijnOverheid voor Ondernemers. Daarbij wordt ook gekeken naar de functionaliteiten die bijvoorbeeld in het Ondernemingsdossier beschikbaar zijn. Op basis van dit onderzoek zal een afweging volgen over de op te nemen functionaliteiten in MijnOverheid voor Ondernemers en een migratievoorstel volgen over functionaliteiten die daar geen plaats in krijgen.

Ondernemers die nu gebruik maken van het Ondernemingsdossier, ontvangen een mail met daarin meer informatie over de uitfasering van het Ondernemingsdossier.

Wat gebeurt er de komende tijd rond MijnOverheid voor Ondernemers?

Naast het afgeronder onderzoek naar welke functionaliteiten ondernemers en overheden graag zien in MijnOverheid voor Ondernemers, worden mogelijke eerste concepten voor MijnOverheid voor Ondernemers verkend en de technische consequenties onderzocht. En heel goed gekeken naar wat de wensen van ondernemrs zijn. Zodat alleen dat ontwikkelt wordt waar de ondernemer ook echt wat aan heeft. 

Hoe gaat MijnOverheid voor Ondernemers eruit zien? 

MijnOverheid voor Ondernemers  is een eigen digitale omgeving voor de ondernemer. Een plek voor inzicht, overzicht en interactie van de ondernemer met de overheid. De ondernemer kan hier zien hoe zijn bedrijf is geregistreerd bij de overheid, zijn gegevens slim hergebruiken, heeft toegang tot zijn post en krijgt informatie op maat. MijnOverheid voor Ondernemers is een doorontwikkeling van de bestaande digitale voorzieningen zoals de Berichtenbox voor bedrijven en het Ondernemingsdossier. Er zal samenhang zijn met voor ondernemers bekende portals als het Ondernemersplein.

Wanneer is MijnOverheid voor Ondernemers beschikbaar?

Op dit moment is MijnOverheid voor Ondernemers er nog niet, en zijn diverse partijen bezig om de werkzaamheden voor de daadwerkelijke bouw voor te bereiden. Tot eind 2017 ligt daarbij de focus op de basis, die moet in orde zijn. Daarop kan straks gebouwd worden. Vervolgens wordt gestart met een pilotomgeving. 

De verwachting is dat de pilotversie op z’n vroegst halverwege 2018 gereed zal zijn. Tot die tijd blijft de bestaande voorzieningen als de Berichtenbox voor Bedrijven beschikbaar. In juni 2017 ontvingen gebruikers van het Ondernemingsdossier een mail met meer informatie over de beeindiging van het Ondernemingsdossier.