You are here

Succesvolle meedenksessie op 25 oktober 2016

Bijeenkomst MijnOverheid voor Ondernemers Meedenken Mee-ontwikkelen Meebewegen Meegenieten een succes.

Op 25 oktober 2016 zijn ruim 90 deelnemers naar het Muntgebouw in Utrecht gekomen om ondergedompeld te worden in het concept van MijnOverheid voor Ondernemers. In diverse presentaties en workshops was de rode draad:  Denk met ons mee bij de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers. Dit leverde veel waardevolle informatie op.

Denk na over morgen

Mark Bressers: directeur Regeldruk en ICT van het ministerie van Economische Zaken heette de deelnemers welkom en zette de ambities op scherp. “MijnOverheid voor Ondernemers is een succes als de ondernemer het gebruik als handig ervaart maar dat betekent ook dat we als overheid én uitvoeringsorganisaties iets waardevols moeten bieden. Vanuit ervaringen met het Ondernemingsdossier hebben we geleerd uit te moeten gaan van de klantvraag. Maar is de klantvraag van vandaag ook die van morgen? De omgeving verandert voortdurend en snel, dat maakt dat we goed moeten nadenken hoe we voorkomen dat we aan een oplossing werken ‘van gisteren’. Wij denken daar als overheid over na, maar dagen u als leverancier of marktpartij mee te denken over innovatieve manieren om klantvragen op te lossen, ook de klantvraag ‘van morgen’. ‘

Samenwerken

Vervolgens nam Marieke van Putten, programmaleider MijnOverheid voor Ondernemers de deelnemers, een mix van overheden, bedrijfsleven en leveranciers, mee in de gedachten achter MijnOverheid voor Ondernemers. Wat is het, wat zou het kunnen zijn en hoe gaan we dit realiseren? 

Presentatie Marieke van Putten (PDF)

Willo Eurlings; directeur dienstverlening Kamer van Koophandel  haakte daar vervolgens op in. Hij benadrukt dat online dienstverlening,  samenwerking en tijdsbesparing voor de ondernemer het centrale thema is, niet de ICT. Voortdurend zal de vraag gesteld worden, aan ondernemers en uitvoeringsorganisaties (groot en klein): wat wil je hebben en onder welke voorwaarden kan en wil je MijnOverheid voor Ondernemers gebruiken? Daarnaast gaf hij een doorkijkje in de planning: in Q1 2017 zal een Plan van Aanpak gereed zijn. Hiervoor werden de deelnemers nogmaals van harte uitgenodigd input hiervoor te leveren en mee te denken.

Veel partijen met evenzoveel procedures

Een “echte” ondernemer mocht dan ook niet ontbreken op het podium. Theo Ellenbroek, projectmanager Volker Wessels gaf een inkijkje in de praktijk van “zaken doen met de overheid”. Zijn gouden tip was: “zorg dat je data tussen alle stakeholders uit kan wisselen, zodat het lijkt of je als ondernemer zaken doet met 1 overheid, 1 provincie en 1 gemeente.”

Presentatie Theo Ellenbroek (PDF)

Workshops

Na een korte break zijn de deelnemers aan de slag gegaan in de diverse workshops. Daar is veel waardevolle feedback en informatie opgehaald, die in een wrap up aan het einde van de dag terug gekoppeld werden. De presentaties van de workshops kunt u nog rustig nalezen:

Workshop SBIR (PDF)

Maak een klantreis naar 2024 (link naar Prezi)

Op www.mijnoverheidvoorondernemers.nl kunt u de komende tijd meer informatie verwachten hoe u ook mee kan denken en ontwikkelen. U kkunt ook contact opnemen met Marieke van Putten