You are here

Programma 25 oktober: MijnOverheid voor Ondernemers

Programma bijeenkomst MijnOverheid voor Ondernemers
Meedenken - Mee-ontwikkelen - Meebewegen - Meegenieten

Dinsdag 25 oktober 2016 Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

 

9.00 uur      Inloop met koffie en thee

 

9.30 uur      Welkom en toelichting van de dag door Roy Tomeij, dagvoorzitter

 • Mijn Overheid voor Ondernemers in vogelvlucht door Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT.
 • Digitale Overheid en het concept MijnOverheid voor Ondernemers door Marieke van Putten, programmaleider “MijnOverheid voor Ondernemers”.
 • Hoe spelen wij, vanuit MijnOverheid voor Ondernemers, in op de wensen van de ondernemer door Willo Eurlings, directeur dienstverlening Kamer van Koophandel.
 • Een ondernemer aan het woord over mijn Overheid voor Ondernemers door Theo Ellenbroek, Projectmanager VolkerWessels.

 

10.30 uur   Koffiepauze en gelegenheid tot netwerken

 

11.00 uur   Aanvang workshops

 • Workshop 1: Wat kan MijnOverheid voor Ondernemers in de praktijk betekenen?
  De kern van de afgeschermde omgeving van MijnOverheid voor Ondernemers wordt gevormd door het berichtenverkeer (de digitale post) en gegevensuitwisseling om transacties bij de overheid effectiever te maken. MijnOverheid voor Ondernemers vormt één geheel met het Ondernemersplein, dat publiek toegankelijke informatie voor de ondernemer ontsluit.

  Afhankelijk van de wensen van ondernemers en uitvoeringsorganisaties kunnen de functionaliteiten van MijnOverheid voor Ondernemers op verschillende manieren gebruikt worden. Op de plek waar de ondernemer digitale zaken afhandelt met een overheidsorganisatie kunnen in de toekomst gegevens vanuit MijnOverheid voor Ondernemers ontsloten worden

  In deze workshop gaan we op een interactieve manier in op wat MijnOverheid voor Ondernemers kan betekenen voor ondernemers en uitvoeringsorganisatie. Daarbij kijken we naar realisatie op korte termijn, maar ook naar mogelijkheden die wat verder weg liggen.

  Deze workshop wordt gegeven door Dick Jense (Logius), Marijke Gijsbers (Logius) en Erik Hamoen (Kamer van Koophandel). 

   
 • Workshop 2: Berichtenvoorziening in MijnOverheid voor Ondernemers
  Een van de kernfunctionaliteiten in MijnOverheid voor Ondernemers is de berichtenvoorziening. Hiermee kunnen onder- nemers berichten uitwisselen met overheden, bijvoorbeeld over lopende transacties. In de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers wordt gestart met de huidige Berichtenbox Bedrijven. Deze zal op termijn samengaan met de generieke berichtenvoorziening, welke Logius nu ontwikkeld voor herbouw van de Berichtenbox burgers.

  In deze workshop wordt u meegenomen in de ontwikkeling van de Berichtenbox bedrijven en de mogelijkheden die dit biedt voor overheden en ondernemers. In interactie met u willen we onderzoeken hoe we het beste kunnen aansluiten op de wensen en systemen van ondernemers en overheden.

  Deze workshop wordt gegeven door Petie Slangen (EZ) en Dick Bruinsma (RVO).

   
 • Workshop 3 Informatie op maat
  Informatie op maat is de juiste relevante informatie voor de ondernemer. Dit kan een regelhulp of informatie op het Ondernemersplein zijn. Hierdoor is de ondernemer minder tijd kwijt aan het zoeken naar informatie en wordt hem ook extra informatie geboden zoals bijvoorbeeld verplichtingen of extra ondernemingskansen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat hier ook daadwerkelijk behoefte aan is.

  In deze workshop nemen wij u op een interactieve manier mee in de wereld van informatie op maat – met specifiek de regelhulpen – en de ontwikkelingen daarin. Samen met u wordt verkend hoe informatie op maat gepresenteerd kan worden in MijnOverheid voor Ondernemers en hoe we het ondernemers gemakkelijker kunnen maken. Maar zeker ook waar kansen voor u als ontwikkelaar liggen.

  Deze workshop wordt gegeven door Bart Ladrak (EZ), Dirk Jan Schoneveld (DICTU) en Willem Scalongne (Kamer van Koophandel).

   
 • Workshop 4 Maak een klantreis naar 2024
  In deze workshop leidt KING u aan de hand van diverse GDI bouwstenen door een klantreis van de toekomst. U gaat vervolgens zelf aan de slag met een toekomstvaste klantreis voor een ondernemer om tot een innovatieve invulling van MijnOverheid voor Ondernemers in 2024 te komen.

  Deze workshop wordt verzorgd door Maurice van Erven en Rudolf Roeleven (KING/VNG).

   
 • Workshop 5 SBIR MijnOverheid voor Ondernemers
  MijnOverheid voor Ondernemers is een vernieuwend concept waarin we zo goed mogelijk willen inspelen op de trends in digitale dienstverlening. Dat betekent ook ruimte bieden aan de markt en een impuls geven aan innovatieve oplossingen.

  SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen. Met de SBIR MijnOverheid voor Ondernemers willen we het zaken doen met de overheid nog beter te laten verlopen. Dat is de maatschappelijke opgave die er ligt. Daarbij gaat het vooral om het verbeteren van transacties met de overheid, één van de kernfunctionaliteiten in MijnOverheid voor Ondernemers.

  SBIR, Small Business Innovation Research, (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir) is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen. In deze workshop geven we een toelichting op de komende SBIR. Ook kunt u een eerste reactie geven op de vraag die binnenkort aangekondigd zal worden.

  Deze workshop zal worden gegeven door Robert van Haaften (RVO), Rene Broekhuizen (RVO) en Ton van Riet (EZ).

 

12.30 uur Smakelijke netwerklunch

 

13.30 uur Aanvang 2e set workshops

 • Workshop A Wat kan MijnOverheid voor Ondernemers in de praktijk betekenen?
  Voor inhoud, zie workshop 1. Deze workshop wordt gegeven door Dick Jense (Logius), Marijke Gijsbers (Logius) en Erik Hamoen (Kamer van Koophandel).

   
 • Workshop B Berichtenvoorziening in MijnOverheid voor Ondernemers
  Voor inhoud, zie workshop 2. Deze workshop wordt gegeven door Petie Slangen (EZ) en Dick Bruinsma (RVO).

   
 • Workshop C Informatie op maat
  Voor inhoud, zie workshop 3. Deze workshop wordt gegeven door Bart Ladrak (EZ), Dirk Jan Schoneveld (DICTU) en Willem Scalongne (Kamer van Koophandel).

   
 • Workshop D Maak een klantreis naar 2024
  Voor inhoud, zie workshop 4. Deze workshop wordt verzorgd door Maurice van Erven en Rudolf Roeleven (KING/VNG).

   
 • Workshop E SBIR MijnOverheid voor Ondernemers
  Voor inhoud, zie workshop 5. Deze workshop zal worden gegeven door Robert van Haaften (RVO), Rene Broekhuizen (RVO) en Ton van Riet (EZ).

 

15.00 uur Wrap up van de dag / Afsluiting

 

15.30 uur Start informele netwerkborrel 

 

16.15 uur Verwacht einde van de bijeenkomst