You are here

Najaarsrapportage 2016

De ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (Wonen en Rijksdienst) sturen de Tweede Kamer de Najaarsrapportage Regeldruk. Bij deze rapportage hoort ook het document Ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers.