You are here

Informatieve tweede werksessie Kookplein

Op 7 juni 2016 is, in navolging van de sessie op 24 maart, een tweede interactieve sessie gehouden met  verschillende overheids- en uitvoeringsorganisaties over de toekomst van de ‘Mijn Omgeving’ voor ondernemers. In een kort interview met Marieke van Putten, ministerie van Economische Zaken, is de laatste stand van zaken aan de deelnemers toegelicht. Een van de ‘nieuwtjes’ die gedeeld werd is de wijziging van de werktitel (MijnOverheid voor Bedrijven) naar de nieuwe definitieve naam: MijnOverheid voor Ondernemers.  

Vervolgens werd een clickable demo getoond: hoe zou MijnOverheid voor Ondernemers eruit kunnen zien?  Benadrukt is dat het geen platform wordt, maar een Mijn Omgeving  die benaderbaar is vanuit verschillende plekken; daar waar het relevant is voor de ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan een inlogmogelijkheid op de site van de Kamer van Koophandel.  Eenmaal ingelogd wordt de Berichtenbox getoond en is er inzage in de eigen gegevens en bijvoorbeeld informatie op maat.

Gartner verzorgde een presentatie over hoe MijnOverheid voor Ondernemers eruit zou kunnen zien op basis van trends in dienstverlening en technologische ontwikkelingen.

Na een korte vragenronde gingen de deelnemers in groepen aan de slag. Onder leiding van een vertegenwoordiger van een uitvoeringsorganisatie is gebrainstormd over dienstverlening, gewenste inhoud in MijnOverheid voor Ondernemers maar ook over mogelijke klantreizen en lessen uit de praktijk. Tijdens de brainstorm zijn de conclusies ter plekke in heldere tekeningen gevat door de Jongens van de Tekeningen. Tijdens de afsluitende lunch bleek dit een handig hulpmiddel om de resultaten terug te koppelen.

De vragen, resultaten en suggesties worden meegenomen in de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers.