You are here

Geslaagde brainstorm met gemeenten over MijnOverheid voor Bedrijven.

Op 19 mei 2016 organiseerde  KING in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een brainstormsessie voor een aantal gemeenten. De centrale vraag daarbij was : ‘Hoe zou MijnOverheid voor Bedrijven voor u als gemeente eruit moeten zien?’ Dat bleek een onderwerp waar veel ideeën uit voort kwamen.

Na het welkomstwoord van Rudolf Roeleven (KING) gaf Marieke van Putten (Ministerie van Economische Zaken; programmaleider MijnOverheid voor Bedrijven) een presentatie. Daarin werden de toekomstplannen, het doel en de nog te nemen stappen om tot MijnOverheid voor Bedrijven te komen, toegelicht.

Op dit moment is MijnOverheid voor Bedrijven er nog niet.  Onderzocht wordt welke functionaliteiten er zouden moeten komen en hoe MijnOverheid voor Bedrijven er uit zou kunnen zien. Dat wordt gedaan op basis van wensen van ondernemers, mede-overheden en technische mogelijkheden. Bovendien is  MijnOverheid voor Bedrijven nog een werktitel. Wel is helder dat het een digitale omgeving wordt  voor inzicht, overzicht en interactie van ondernemers met de overheid.  

Na de presentatie en het beantwoorden van vragen  werden gemeenten uitgenodigd door Michel Bloemheuvel (Ministerie van Economische Zaken) om mee te denken over mogelijke functionaliteiten en randvoorwaarden om de omgeving van  MijnOverheid voor Bedrijven in te vullen. Actief, in groepen en vanuit het perspectief van gemeenten. Daarbij is ook nadrukkelijk gevraagd concreet te zijn; wat zijn de must haves, nice to haves en won’t haves vanuit het gemeente perspectief?

In de vijf gevormde werkgroepen ontstonden levendige  discussies. “Willen we dossiervorming rondom zaaksystemen of alleen statusinformatie aan de ondernemer beschikbaar stellen?” “Brengen vooringevulde formulieren het aantal handelingen voor ons als gemeente terug?’. “Zijn betaling- en transactiefunctionaliteiten een must have of een nice to have voor ons?

Na drie kwartier presenteerde de groepen de resultaten aan elkaar. Er waren al veel basisovereenkomsten zichtbaar; bruikbare input die het ministerie van Economische Zaken meeneemt in haar onderzoek naar de functionaliteiten en bouwstenen van MijnOverheid voor Bedrijven. KING zal de uitkomsten delen met de Stuurgroep (“het gemeentelijke geluid”) en in november 2016 zal een vervolgsessie plaats vinden.

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inzet en nabranders en ideeën  kunnen gedeeld worden via de besloten Linked-in groep, waarvoor alle aanwezigen een uitnodiging ontvangen. Ook meedenken? Meld u aan voor deze Linked-in groep MijnOverheid voor Bedrijven of via info@mijnoverheidvoorbedrijven.nl