You are here

Nieuws

Op verzoek van een aantal branche organisaties die actief betrokken zijn bij het Ondernemingsdossier, is een

Daarin wordt kort...

De ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (Wonen en Rijksdienst) sturen de Tweede Kamer de Najaarsrapportage Regeldruk. Bij deze rapportage hoort ook het document Ontwikkeling van MijnOverheid...

Bijeenkomst MijnOverheid voor Ondernemers Meedenken Mee-ontwikkelen Meebewegen Meegenieten een succes.

Op 25 oktober 2016 zijn ruim 90 deelnemers naar het Muntgebouw in Utrecht gekomen om ondergedompeld te worden in het concept van MijnOverheid voor Ondernemers. In diverse presentaties en workshops was de rode draad:  Denk met ons mee bij de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers. Dit leverde veel...

MijnOverheid voor Ondernemers is nog volop in ontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en Logius nodigen marktpartijen uit mee te denken (animatie).

 

 

 

25 oktober 2016: Bijeenkomst Meedenken - Mee-ontwikkelen_ Meebewegen _ Meegenieten
Locatie: het Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG  Utrecht

Programma

Op 25 oktober 2016 organiseert het ministerie van...

Op 7 juni 2016 is, in navolging van de sessie op 24 maart, een tweede interactieve sessie gehouden met  verschillende overheids- en uitvoeringsorganisaties over de toekomst van de ‘Mijn Omgeving’ voor ondernemers. In een kort interview met Marieke van Putten, ministerie van Economische Zaken, is de laatste stand van zaken aan de deelnemers toegelicht. Een van de ‘nieuwtjes’ die gedeeld werd is de wijziging van de werktitel (MijnOverheid voor...

In juni 2016 zal de werktitel MijnOverheid voor Bedrijven vervangen worden door de definitieve naam: MijnOverheid voor Ondernemers. Inhoudelijk wijzigt er niets, het ministerie van Economische Zaken gaat samen met mede-overheden, uitvoeringsorganisaties, leveranciers en...

Op 19 mei 2016 organiseerde  KING in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een brainstormsessie voor een aantal gemeenten. De centrale vraag daarbij was : ‘Hoe zou MijnOverheid voor Bedrijven voor u als gemeente eruit moeten zien?’ Dat bleek een onderwerp waar veel ideeën uit voort kwamen.

Na het welkomstwoord van Rudolf Roeleven (KING) gaf Marieke van Putten (Ministerie van Economische Zaken; programmaleider...

Op 24 maart 2016 heeft de eerste werksessie “MijnOverheid voor Bedrijven" plaatsgevonden. Een tweede werksessie met als thema "Hoe zou MijnOverheid voor Bedrijven er uit kunnen zien?" is gepland op 7 juni 2016 van 9.00 uur tot 13.00 uur. De eerder geplande datum van 28 april 2016 komt hiermee te vervallen. Deelnemers uit de vorige sessie hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de tweede werksessie.

Wilt u meer informatie over...

Pages