MijnOverheid voor Ondernemers; samen werken aan de toekomst van ondernemend Nederland

MijnOverheid voor Ondernemers staat voor samen werken aan de toekomst van ondernemend Nederland. Een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de overheid.  Maar ook om inzicht te krijgen in hoe hij of zij als ondernemer geregistreerd staat bij diverse overheden. Informatie op maat te krijgen. Of veilig met de overheid digitaal te kunnen communiceren.

Wat is MijnOverheid voor Ondernemers?

Mijn Overheid voor Ondernemers is er nog niet. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de voorbereidingen. Tot eind 2017 lag de focus op het realiseren van de basis, die moet in orde zijn. Daarop wordt gebouwd. In 2018 ligt de focus op het realiseren van de eerste pilots. Daarvoor worden ondernemersreizen met ondernemers en uitvoeringspartijen gemaakt. Klantreizen die inzicht geven in waar de digitale dienstverlening verbeterd kan worden en welke zaken daarvoor nodig zijn. Centraal staat daarbij de vraag: waar en hoe kan het digitaal zaken doen met de overheid makkelijker gemaakt worden?

Lees meer

Wie werken hieraan mee?

Opdrachtgever voor MijnOverheid voor Ondernemers is het ministerie van van Binnenlandse Zaken. Vanuit de gedachte om regeldruk voor ondernemers te verminderen door overheden te stimuleren diensten digitaal, gestandaardiseerd en overzichtelijk aan te bieden. Hoofdopdrachtnemer is de Kamer van Koophandel, die het programma samen met Logius, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ILT, Gemeenten, VNG Realisatie, UWV en Belastingdienst ontwikkelt. En vooral samen met ondernemers

 

Nieuws

plaatje factsheet MijnOverheid voor Ondernemers

Op verzoek van een aantal branche organisaties die actief betrokken zijn bij het Ondernemingsdossier, is een

  • ...

Bijeenkomst MijnOverheid voor Ondernemers Meedenken Mee-ontwikkelen Meebewegen Meegenieten een succes.

Op 25 oktober 2016 zijn ruim 90 deelnemers naar het...

animatie meedenken met MijnOverheid voor Ondernemers

MijnOverheid voor Ondernemers is nog volop in ontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en Logius...

De ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (Wonen en Rijksdienst) sturen de Tweede Kamer de Najaarsrapportage Regeldruk. Bij deze rapportage hoort ook het document Ontwikkeling van MijnOverheid...

25 oktober 2016: Bijeenkomst Meedenken - Mee-ontwikkelen_ Meebewegen _ Meegenieten
Locatie: het Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG  Utrecht

Programma

Op 25 oktober 2016 organiseert het ministerie van...

Op 7 juni 2016 is, in navolging van de sessie op 24 maart, een tweede interactieve sessie gehouden met  verschillende overheids- en uitvoeringsorganisaties over de toekomst van de ‘Mijn Omgeving’ voor ondernemers. In een kort interview met Marieke van Putten, ministerie van Economische Zaken, is de laatste stand van zaken aan de deelnemers toegelicht. Een van de ‘nieuwtjes’ die gedeeld werd is de wijziging van de werktitel (MijnOverheid voor...

In juni 2016 zal de werktitel MijnOverheid voor Bedrijven vervangen worden door de definitieve naam: MijnOverheid voor Ondernemers. Inhoudelijk wijzigt er niets, het ministerie van Economische Zaken gaat samen met mede-overheden, uitvoeringsorganisaties, leveranciers en...

Op het Ondernemersplein is alle informatie van de overheid voor ondernemers samen met regelhulpen handig op één plek samengebracht. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie.

De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd berichtensysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties.

Op Digitale overheid.nl leest u meer over MijnOverheid voor Ondernemers. Digitaleoverheid.nl is een portal met informatie voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met de ontwikkelingen op gebied van de digitale overheid